Правила користування водними об'єктами у м. Києві


ПРАВИЛА користування водними об'єктами для плавання маломірних (малих) суден у м. Києві

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування водними об'єктами для плавання маломірних (малих) суден (далі - Правила) розроблені відповідно до статей 8.11 і 67 Водного Кодексу України та інших документів, що регламентують охорону людського життя на воді, безпеку судноплавства та охорону довкілля, і встановлюють порядок користування маломірними (малими) суднами на річках, водосховищах, інших водоймах загального користування в межах міста Києва.

1.2. У Правилах використовуються терміни у таких значеннях: водний об'єкт – річки, водосховища, інші водойми загального користування в межах міста Києва; моторне судно – маломірне (мале) судно, якому надає рух механічна установка; швидкісне судно – будь-яке судно, крім водотонажного, яке може розвинути швидкість 50 км/год., та більше; база для стоянки маломірних (малих) суден – суб'єкт господарювання, одним з статутних напрямків діяльності якого є надання послуг з безпечного утримання і обслуговування приписаних або прибуваючих до нього для тимчасової стоянки маломірних (малих) суден, та який утримує і використовує спеціально обладнані для цього гідротехнічні споруди або природні берегові об'єкти.

1.3. Підприємства, установи і організації, які мають маломірні (малі) судна, повинні призначати посадових осіб, відповідальних за експлуатацію та користування цими суднами та їх утриманням на базах для стоянки.

1.4. Судновласники, судноводії маломірних (малих) суден, а також посадові особи, відповідальні за експлуатацію та користування цими суднами і базами для їх стоянок, зобов'язані виконувати ці Правила, а також вимоги інших нормативних документів, що регламентують безпеку плавання суден, попередження нещасних випадків на воді й забруднення довкілля. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.5. Водні об’єкти на яких дозволяється плавання маломірних (малих) суден, бази для стоянки маломірних (малих) суден, місця масового відпочинку населення на воді (пляжі), а також місця, заборонені для плавання маломірних (малих) суден, повинні бути обладнанні навігаційними плавучими, береговими знаками і вогнями, у тому числі інформаційними (заборонними, попереджувальними, приписними) знаками встановленого зразка. Вказані знаки встановлюються власниками баз для стоянки і підлягають щорічному огляду працівниками Держфлотінспекції України перед початком навігації. Схеми розміщення вказаних знаків та їх технічні характеристики узгоджуються з виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Держфлотінспекцією України.

1.6. Персональну відповідальність за забезпечення безпеки плавання маломірних (малих) суден та безпечну експлуатацію баз для їх стоянки несуть фізичні особи або керівники підприємств, установ та організацій, яким належать вказані судна (бази) або які використовують їх за договорами оренди.

1.7. Контроль за дотриманням вимог безпеки плавання маломірних (малих) суден на водних об’єктах, встановлених правилами, здійснюють виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та Верхньодніпровське регіональне представництво Держфлотінспекції України.

1.8. Державний нагляд за безпекою плавання маломірних (малих) суден здійснює Держфлотінспекція України. Вимоги виконавчого органу Київської міської (Київської міської державної адміністрації) та Держфлотінспекції України є обов’язковими для виконання всіма судновласниками, судноводіями, посадовими особами, відповідальними за експлуатацію суден, та посадовими особами баз для стоянки маломірних (малих) суден.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СУДНОВЛАСНИКІВ, СУДНОВОДІЇВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАЛОМІРНИХ (МАЛИХ) СУДЕН ТА БАЗ ДЛЯ СТОЯНКИ МАЛОМІРНИХ (МАЛИХ) СУДЕН

2.1 Судновласники зобов'язані зареєструвати належні їм судна у 10-денний термін з дня їх отримання, купівлі, побудови, або за інших обставин придбання права власності. Реєстрація маломірних (малих) суден здійснюється відповідним структурним підрозділом Держфлотінспекції України відповідно до Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.97р. №1069.

2.2. Судновласники зобов'язані своєчасно пред'являти свої судна представникам класифікаційного товариства для здійснення ними технічного нагляду.

2.3. Судноводії зобов'язані, на вимогу працівників Держфлотінспекції України зупинити судно і пред'явити їм суднові документи, відповідне свідоцтво (диплом) на право керування судном та надати можливість його огляду.

2.4 Посадові особи, відповідальні за експлуатацію баз для стоянки маломірних (малих) суден, зобов'язані: - забезпечити реєстрацію бази в Держфлотінспекції України відповідно до розділу 2 Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року №642 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за №915/9514 (далі – Правила безпечної експлуатації баз); - пред’являти бази для огляду відповідно до Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року №641 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за №914/9513; - забезпечити виконання на базі вимог до організації експлуатації баз, встановлених Правилами безпечної експлуатації баз (розділ 3), а також функціональних вимог до баз для стоянок маломірних (малих) суден, встановлених Положенням про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року №904 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за №1193/8514; - встановити на базі випускний режим відповідно до розділу 5 Правил безпечної експлуатації бази; - не допускати зберігання та стоянки суден, не зареєстрованих у встановленому порядку;

2.5 Установи і організації фізкультури та спорту, керівники водноспортивних баз, водних станцій зобов'язані: - змагання, тренування, свята на воді проводити на акваторіях, що спеціально відведені для цього місцевими органами влади і закриті для судноплавства інших (не спортивних) суден. - при необхідності проведення змагань на акваторіях, що не визначені для подібних заходів, отримувати дозвіл від відповідного структурного підрозділу Держфлотінспекції України; - на період проведення спортивних заходів визначати осіб, відповідальних за безпеку людей та плавзасобів, позначати (огороджувати) акваторію буйками та виставляти пости на човнах для забезпечення безпеки плавання спортивних суден. При здійсненні переходу спортивних суден від місць базування до місць проведення змагань і у зворотньому напрямку, судноводіям необхідно виконувати діючі Правила плавання на внутрішніх водних шляхах України.

2.6. При проведенні екскурсій, колективних виїздів на відпочинок на маломірних (малих) суднах керівники підприємств, організацій та установ повинні призначати осіб, що відповідають за безпеку людей та плавзасобів, громадський порядок та охорону навколишнього середовища.

2.7. Судна, що прибули на базу в несправному або аварійному стані, повинні бути оглянуті з подальшим коротким записом про їх технічний стан у журналі виходу (приходу) суден. Інформація про аварійні судна направляється у відповідні регіональні підрозділи Держфлотінспекції України.

2.8. Технічний нагляд за базами для стоянки маломірних (малих) суден здійснюється комісією, яка призначається виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з залученням представників Верхньодніпровського регіонального представництва Держфлотінспекції України і включає проведення щорічних технічних оглядів та здійснення контролю за технічним станом баз під час експлуатації.

3. РЕЖИМ КОРИСТУВАННЯ, РАЙОН ПЛАВАННЯ ТА ПОРЯДОК РУХУ МАЛОМІРНИХ (МАЛИХ) СУДЕН.

3.1. Терміни відкриття та закриття навігації для маломірних (малих) суден встановлюються щорічно з урахуванням гідрометеорологічних умов розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

3.2. Під час руху маломірні (малі) судна повинні виконувати Правила плавання на внутрішніх водних шляхах України, Місцеві правила плавання на внутрішніх водних шляхах, а також вимоги інших нормативних документів, що регламентують безпеку судноплавства.

3.3. На акваторіях, що не підпадають під дію Правил плавання на внутрішніх водних шляхах України, під час руху маломірні (малі) судна повинні дотримуватись таких основних вимог: - якщо два моторні судна рухаються прямо або майже прямо назустріч одне одному, вони повинні розходитись лівими бортами; - якщо два моторні судна наближаються на курсах, що перетинаються, то судно, яке бачить інше зі сторони правого борту, повинно уступити йому дорогу; - якщо два вітрильні судна наближаються так, що виникає загроза зіткнення, одне з них дає дорогу другому таким чином: - якщо судна прямують різними галсами, то судно, яке йде лівим галсом, повинно уступити дорогу іншому судну; - коли судна прямують однаковими галсами, то судно, що знаходиться з боку вітру, повинно дати дорогу судну, що знаходиться на протилежному боці; - якщо судно прямує лівим галсом і бачить інше судно з боку вітру та не може розпізнати, яким галсом воно рухається, то воно повинно дати йому дорогу; - якщо моторне судно наближається до вітрильного так, що виникає загроза зіткнення, то моторне судно повинно дати дорогу вітрильному; - за межами суднового ходу обгін судна можливо виконувати по будь-якому борту; - перетин курсу іншого судна рекомендується виконувати за його кормою. Допускається перетин курсу по носу судна при умові, якщо після закінчення маневру перетину до судна що наближається, залишається не менше 500 метрів.

3.4 Порядок руху та маневрування маломірних суден в районі Києва. Маломірні судна не повинні заважати руху та маневруванню транспортних суден, а також запобігати можливості наїзду чи навалу з боку таких же суден. Рух маломірних суден дозволяється тільки вдовж границь суднового ходу (10 метрів від кромки в напрямку осі суднового ходу) та за їх межами, по затокам, рукавам та іншим водоймищам. В районі м. Києва рух маломірних суден дозволяється на дільниці від гирла річки Десна до острова Водників вздовж лівобережної кромки суднового ходу за його межами без заходу на місцеві пляжі та райони пасажирських причалів. Від лінії траверзу причалу ''Наводницький парк" (вище моста ім. Патона) до острова Водників дозволяється рух по рукаву Теличка та вздовж правої границі від затоки Берковщина до острова Водників. Стоянка у правої кромки суднового ходу, який проходить у островів Великого та Малого не допускається. В м. Києві рух маломірних суден з початку навігації та до закриття пляжного сезону (1 жовтня) з 10.00 до 16.00 забороняється на дільниці від РОП-5 вниз по Русанівському рукаву. Всі мости у м. Києві маломірним суднам дозволяється проходити тільки через прогони, розташовані з боку руху маломірних суден, позначені знаком "Рух маломірних суден". В м. Києві маломірним суднам дозволяється перетинати судновий хід під кутом 90° при відсутності на підході транспортних суден (особливо швидкісних) в наступних місцях: - на траверзі затоки Собаче Гирло (РВП-6); в районі Передмостової слободи на траверзі причалу "Наводницького парку", (вище мосту ім. Патона); - в районі приверху острова Водників; - в районі затоки Берковщина. В межах м. Києва від затоки Оболонь до острова Водників маломірним суднам забороняється: - зупинятись та становитись на якір для рибальства в межах суднового ходу та 10-метрової полоси, яка примикає до його меж; - підходити до правого берега на дільниці від Подільського залізничного мосту до мосту ім. Патона; - заходити на акваторії місцевих пляжів всім маломірним суднам, крім рятувальних суден, суден міліції, та суден інспекції. - заходити в Матвіївську затоку (крім спортивних, рятувальних та суден контролюючих органів); - захід та рух маломірних суден як під мотором, так і на веслах в Русанівський обвідний канал та Венеціанську протоку на протязі всього року, а в Довбичський рукав в зоні пляжів до кінця пляжного сезону (до 1 жовтня). На дільниці від гирла ріки Десна до острова Водників плавання вітрильно-моторних суден під вітрилами здійснюється на акваторіях, де дозволений рух маломірних суден, при обов'язковому утримуванні двигуна в негайній готовності до роботи. Рух вітрильних суден під вітрилами заборонений. Вказану дільницю ці судна повинні проходити на веслах, або за буксиром. В межах Києва в місцях масового відпочинку трудящих, в Русанівському рукаві та на переправах швидкість руху маломірних(малих) суден не повинна перевищувати 15 км/год. Стоянка та зберігання маломірного флоту в межах м. Києва дозволяється тільки в місцях, спеціально для цього призначених та обладнаних.

4. ОХОРОНА ПРИРОДИ ТА ДОВКІЛЛЯ.

4.1. З метою посилення охорони довкілля від забруднення та охорони рибних запасів, рух маломірних (малих) суден, крім суден контролюючих органів, забороняється: - на ділянках, відведених для промислового рибальства та нерестовищ; - у заповідниках та заказниках; - у місцях знаходження водозаборів та станцій перекачування води.

4.2 Вказані ділянки та інші заборонені для руху маломірних (малих) суден акваторії повинні бути погоджені з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Верхньодніпровським регіональним представництвом Держфлотінспекції України та обставлені інформаційними знаками, за рахунок рибодобувних організацій, власників заповідників, заказників, водозаборів, станцій перекачування води та інших власників.

5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДІ.

5.1. Вихід маломірних (малих) суден у плавання дозволяється за: - сприятливих погодних умов; - технічної справності судна; - наявності устаткування та спорядження, перелічених в документах класифікаційного товариства; - наявності діючих суднових документів та відповідного свідоцтва (диплома) на право керування судном.

5.2. Судноводії маломірних (малих) суден зобов'язані: - забезпечувати безпеку плавання судна та пасажирів; - уміти своєчасно надавати допомогу потерпілим на воді; - доставляти потерпілих на воді в лікувальні заклади; - при погіршенні гідрометеорологічних умов переходити до укриття.

5.3. У разі аварійного випадку з маломірними (малими) суднами необхідно скласти акт про випадок, додавши до нього відповідну схему руху та повідомити найближчий підрозділ Держфлотінспекції України.

5.4. Під час плавання на безпалубному маломірному (малому) судні пасажири та члени екіпажу повинні бути одягнені в рятувальні нагрудники (жилети).

5.5. Судноводіям маломірних (малих) суден забороняється: - виходити в плавання без дозволу компетентних органів, на судні, що не зареєстроване у встановленому порядку, не має відповідних номерних знаків на бортах, не пройшло своєчасно технічний огляд; - виливати за борт відходи паливно-мастильних матеріалів та викидати сміття; - здійснювати плавання в районах, що заборонені для руху маломірних (малих) суден, без дозволу Верхньодніпровського регіонального представництва Держфлотінспекції України; - керувати судном у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння будь-якого ступеня, а також у хворобливому стані, який може призвести до втрати орієнтації; - передавати керування судна особам, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння будь-якого ступеня; - перевозити пасажирів, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння будь-якого ступеня; - порушувати норми пасажиромісткості та вантажопідйомності судна; - керувати судном, не маючи при собі відповідного свідоцтва або диплома; - здійснювати рух за видимістю менше 500 метрів; - ставити на якір у межах суднового ходу (фарватеру); - заходити на акваторії пляжів та місць, відведених для відпочинку та проведення тренувань спортивних суден; - маневрувати або зупинятися поблизу суден, що не є маломірними (малими); - зупинятись біля пасажирських або вантажних причалів на дистанції ближче ніж 200 метрів; - виходити на судновий хід (рекомендований курс, встановлену смугу руху), якщо видимість менше 1000 метрів, а вітрильним судам, крім того, і в темний час доби; - здійснювати рух швидкісних суден, якщо видимість менша 1000 метрів; - швартуватись до плавучих навігаційних знаків; - перевозити вибухо- та вогненебезпечні вантажі; - купатись з борта судна, яке не обладнане для цього.

5.6. У всіх випадках, що не передбачені цими Правилами судноводії повинні вживати всіх можливих заходів, що диктуються практикою судноволодіння або особливими обставинами, для забезпечення безаварійного плавання.

Прислал : PrSergey

Комментировать
Комментировать
Надоела реклама?
Поддержите DIRTY — активируйте Ваш золотой аккаунт!